Cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam. Với nhiều game từ thể loại mobile game đến webgame, H5,.. hấp dẫn, thu hút đông đảo giới trẻ hiện nay tham gia.

Chính sách liên quan tới khiếu nại về tài khoản, giao dịch

- Các khiếu nại liên quan tới vấn đề tài khoản như tranh chấp tài khoản hoặc các giao dịch đang có khiếu nại, tranh chấp (giả mạo thẻ, charge back) thì TePayLink có quyền khóa tài khoản cho đến khi khiếu nại được giải quyết xong.

- Các khiếu nại liên quan tới giao dịch nạp vào game (qua thẻ cào/ thẻ Ngân hàng), TePayLink chỉ tiếp nhận xử lý các giao dịch trong tháng xảy ra đó và phải gửi khiếu nại của giao dịch đó trước ngày cuối cùng của tháng. Các khiếu nại giao dịch nạp vượt quá thời gian quy định TePayLink sẽ không tiếp nhận xử lý.

- TePayLink không hỗ trợ các vấn đề liên quan đến mua bán tài khoản. Người chơi có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu tài khoản, OTP, CMND, SĐT, email đăng ký tài khoản và các thông tin xác thực tài khoản.

- TePayLink không chịu trách nhiệm bồi thường bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình khóa tài khoản xử lý khiếu nại.


Tuân thủ pháp luật
1. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, bạn sẽ tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến trò chơi; tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật nơi bạn truy cập, sử dụng trò chơi hoặc pháp luật của quốc gia mà bạn mang quốc tịch; tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại nơi bạn truy cập, sử dụng trò chơi và đảm bảo TePayLink sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan nào.

2. Trường hợp TePayLink nhận được bất kỳ khiếu nại, thông báo hay yêu cầu nào liên quan đến việc bạn không đáp ứng các yêu cầu trên và TePayLink có cơ sở suy đoán hợp lý dựa trên các thông tin mà TePayLink có được thì TePayLink có quyền ngưng cung cấp dịch vụ trò chơi cho bạn mà không phải báo trước hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bạn hoặc chặn toàn bộ truy cập đến từ quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng trò chơi.